Sonja Österberg

medarbetare1-4Sonja Österberg arbetar som ekonomi- och logistikansvarig och har en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har tidigare arbetat inom branscherna kläder, transport och IT.